KNWV

Belangenbehartiging

Het behartigen van de belangen van de watersport en het borgen van het toervaartnet is een van de kerntaken van het Watersportverbond. Oftewel, ervoor zorgen dat nu en in de toekomst zoveel mogelijk mensen kunnen blijven genieten van en op het water.

http://www.watersportverbond.nl